10 важни социални умения за деца

10 важни социални умения за деца
Социалните умения (или „soft skills“) – това е способността за взаимодействие с други хора. Колкото по-рано детето започне да се включва в ситуации на връстници, толкова по-лесно ще бъде за него да се научи да разрешава конфликти, да работи в екип и да съчувства.

В допълнение, развитите социални умения ще помогнат да се добие увереност в себе си и придобиване на емоционална интелигентност.

Защо социалните умения са толкова важни за едно дете?

Всеки човек иска да бъде чут и приет такъв какъвто е. Същото се случва и с детето. Ако то знае как да общува, тогава ще му бъде лесно да намери приятели, които могат да го подкрепят във всяка ситуация. Наличието на кръг от приятели помага за намаляване на стреса и улеснява справянето с предизвикателствата на живота. Децата с развити социални умения учат по-лесно; обикновено получават висше образование и намират добра работа.

Какви умения трябва да се развият в едно дете?

  1. Комуникация. Способността да се изразяват мисли, да се реагира на думите на другите хора, да се споделят мнения и идеи, да се развива разговор, който е интересен и за двамата събеседници – всичко това са важни елементи от нашия социален живот. За да помогнете на детето си да се научи на ефективна комуникация, по-често го хвалете, когато успешно изрази мнението си, изслуша събеседника до края, без да го прекъсва и в други подобни ситуации. Подкрепата на положителното поведение ще помогне на детето ви да усвои здравословни модели на общуване.
  2. Емпатия. Способността да се съчувства се развива постепенно, така че родителите и учителите трябва да бъдат търпеливи и стъпка по стъпка да учат детето да уважава връстниците си. Не се уморявайте да обяснявате, че всички хора заслужават уважение, приемане и състрадание. Научете детето си да уважава своите и чуждите граници и лично пространство. Тук важна роля играе личният пример. Уверете се, че и вие не позволявате да нарушават вашите граници, както и неговите.
  3. Сътрудничество. Когато работим в екип, можем да постигнем повече, отколкото сами. Сътрудничеството учи на търпение, умение за споделяне на информация и спазване на определени правила. За да научите децата да си сътрудничат у дома, можете да правите „семейни“ неща заедно: готвене, чистене и др.
  4. Разрешаване на конфликти. Детето научава какво означава да бъдеш недоволно от другите още в пясъчника, когато връстниците му вземат играчките. За да разрешават ефективно конфликтите, децата трябва да могат да разпознават чувствата си, да откриват източника на проблема и да правят компромис.
  5. Правила за поведение на обществени места. Важно е да научите детето си да се държи уважително с другите, когато е на обществено място. Например, обяснете му, че не трябва да вдига шум и да се блъска. Давайте личен пример и винаги се дръжте учтиво и коректно с обкръжаващите ви.
  6. Уважение към различията. От детството си детето може да вижда хора, които по някакъв начин са различни от другите. Научете го да се отнася към всички без изключение с толерантност и уважение. Обяснете, че трябва да се признава ценността и вътрешното достойнство на всеки. Не забравяйте да дадете позитивен пример на детето си.
  7. Самоконтрол. Много деца са импулсивни по природа. Детето трябва да бъде научено да сдържа импулсите, поривите си и да анализира поведението си преди да действа. Самоконтролът е важен аспект от развитието на емоционалната интелигентност. Говорете с детето си за неговите емоции и му покажете „здравословни“ начини да ги изразява.
  8. Асертивност (настойчивост). Това е важно житейско качество, което помага на човек да изразява себе си, да зачита нуждите си и да постига целите си. Някои деца се страхуват да изразят мнението си, за да избегнат потенциален конфликт. Това може да бъде опасно, защото детето ще спре да чува себе си, ще загуби собствения си глас и ще му бъде трудно да разбере истинските си желания. Покажете на детето си, че мнението му е важно и му позволете да го изрази без страх, че ще бъде наказано или неразбрано.
  9. Търпение. Обяснете на детето си, че не всичко в света се случва веднага, научете го да уважава процеса и да му се наслаждава. Това ще помогне на децата да се научат да постигат големи цели, които изискват време и усилия.
  10. Позитивно отношение към света. Практикувайте заедно с детето си позитивни утвърждавания. Това ще му помогне да повиши самочувствието си и да повярва в себе си. По-често казвайте какъв късметлия сте с нещо (времето, съседите, покупката и т.н.). Съсредоточете се върху доброто и детето ще забелязва по-често него.