Какво трябва да знае и да може едно дете на 5-6 години – прости тестове

Какво трябва да знае и да може едно дете на 5-6 години – прости тестове

Вашето дете е навършило 5-6 години, ето една чудесна възможност своевременно да помогнете на детето да развие интелекта си. Дошло е време да се провери дали съответства на нормата степента на оформилите се при него психични процеси, да се проверят потенциалните възможности в различни области на знанието, да се определи в кои от тях то успява и кои се нуждаят от допълнително внимание.

За съжаление, повечето възрастни подценяват възможностите именно на тази възраст, потребностите на децата от нова информация, смятат, че тепърва предстои много време и е рано да се занимават с детето. Активна подготовка за обучение започват едва една година преди постъпване в училище. В резултат се получава спиране на развитието, в детето започва да гасне информационната активност, а последващите експресни занимания водят до претоварване и преумора, които причиняват по-натам отрицателно отношение към ученето.

С помощта на тези тестове може лесно да се определи нивото на развитие на вашето дете, а най-важното – ще можете да обобщите резултатите от извършената работа по развитието на детето и да го подготвите за следващ, по-дълбок етап на занимания.

На 5-6 години детето трябва да умее

Вниманието.

 • Да изпълнява задачи без да се разсейва около 15 минути.
 • Да намира 5-6 разлики между предметите и между две рисунки.
 • Да задържа в зрителното си поле 8-10 предмета.
 • Да копира с точност модел (шаблон) или движение.
 • Лесно да играе на игри за внимателност и бързина на реакцията. Например, казвайте съществителни, но преди играта уточнете: ако чуе името на играчки – пляска с ръце; ако е чуе името на училищни принадлежности – слага ръце на масата; ако чуе името на предмети за спорт – слага ръце на раменете и т.н. Или пък: ако чува дума, в края на която има звукът "а" – да вдигне ръка и т.н.

Математика.

 • Цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; знаците "+", "–", "="
 • Как да съставя и решава задачи с едно действие – събиране и изваждане.
 • Как се използват аритметичните знаци за действие.
 • Как се разделя кръг, квадрат на две и на четири равни части.
 • Числата от 1 до 10.
 • Правият и обратен ред на числовия ред.
 • Как да получи всяко число от първата десетка, добавяйки единица към предишното и изваждане на единица от следващото след него в реда.
 • Името на текущия месец, последователността на дните на седмицата.

Памет.

 • Запомня 8-10 картинки.
 • Помни скоропоговорки (например: „Думба-лумба шикалка, няма сватба никаква“, „Шише със уши на шосе се суши“, „Рачо реже риба“ и т. н.
 • Запомня фрази (например: "Дани и Мира рисуват с цветни моливи"; "Есента често вали дъжд"; "Диана си играе с топка, кубчета, пумпал, кукла и мече").
 • Да разказва по памет разкази, приказки, стихове, съдържанието на картинки.
 • Повтаря с точност текст, състоящ се от 3-4 изречения.
 • Да завършва изречението: „Ако масата е по-висока от стола, то столът е...“, „Ако двама са повече от един, то един е...“, „Ако реката е по-дълбока от поточето, то поточето е...“ и т.н.
 • Да намира ненужни дума сред група от думи, например: "Васил, Теодор, Симеон, Иванов, Евгени“, „Гнездо, леговище, мравуняк, курник, бърлога", "Смел, храбър, безстрашен, сърдит, решителен".
 • Да отговоря на сложни въпроси, като например: "Когато гъската стои на един крак, тя тежи 2 килограма. Колко ще тежи гъската, ако застане на два крака?" и т.н.
 • Да определя последователността на събитията.

Мислене.

 • Да открива и обяснява несъответствия на рисунките.
 • Да намира и обяснява разликите между предмети и явления.
 • Да намира сред предложените му предмети излишния и да обясни своя избор.
 • Да строи с конструктор по образец различни фигури.
 • Да прави от хартия, по показан от възрастния образец, обикновен предмет (корабче, лодка и т.н.).
 • Да изрязва с ножица сложна фигура по контур, нарисуван на лист хартия.
 • Да прави апликации от хартия, както самостоятелно, така и по образец.
 • Да реди пъзели без чужда помощ.

Фина моторика.

 • Да регулира силата на натиск с молив и четка и да промяна посоката на движение на ръката в зависимост от формата на рисувания предмет.
 • Да разполага изображение на цял лист или в предварително зададени граници: на един ред, на широка плоскост (няколко реда).
 • Да щрихова рисунки без да излиза от контурите. Внимателно да оцветява сложни рисунки.
 • Да се ориентира в тетрадка с квадратчета или с редове.

Развитие на речта.

 • Да съставя сложни изречения от различни видове. Например, да състави изречения от предложените думи: рисунка, момиче, рисува, бои; момчета, пързалка, шейни, спускат, с, на и т.н.
 • Бързо да образува нови комбинации от думи (словосъчетания). Например: шапка от кожа – кожена шапка и т.н.
 • Да обяснява съдържанието на пословици. Например: „Блага дума железни врата отваря“, „Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо", „Бързата работа – срам за майстора“ и т.н.
 • Да съставя разказ по една картинка, серия от картинки, от живота.
 • Да изпълнява изразително стихотворения, с различна интонация да предава редовете, съдържащи радост, възхищение, тъга и т.н.
 • Да съставя изречения от 3-4 думи. Да съставя схема на изреченията. Да дели простите изречения на думи. Да дели думите на срички (части).
 • Прави разлика между гласни и съгласни букви.
 • Да различава на коя сричка пада ударението.
 • Да различава по слух меките и твърди звукове в думите.
 • Определя броя на звуковете и буквите в думата.
 • Да различава по интонацията изреченията: съобщителни, възклицателни, въпросителни.

Околния свят.

 • Да знае и казва своето име и фамилия. Името и фамилията на родителите си. Да знае името на града (селото) си. Да знае името на столицата на страната си. Да знае името на нашата планета.
 • Знае имената на основните човешки професии. Да обясни какво е характерно за тези професии, каква полза носят на хората.
 • Да назовава сезоните, частите на деня, дните на седмицата в тяхната последователност.
 • Да казва кои са пролетни, летни, есенни и зимни месеци.
 • Разграничава хищни животни от тревопасни.
 • Различава прелетните птици от зимуващите.
 • Разграничава градински цветя от полски.
 • Разграничава дървета от храсти.
 • Да назовава всички явления в природата.