Артикулационна гимнастика за предучилищна възраст

Артикулационна гимнастика за предучилищна възраст

Кога да се проведе артикулационна гимнастика с деца

При всяко дете речта се развива индивидуално. Повечето деца на три-четири години не могат да произнасят правилно всички звуци на родния си език, някои труднопроизносими звуци като "р", "л", "ù", "ч", "ж" децата могат да заменят с други. Или тези звуци като цяло липсват в речта им, детето може да разменя звуци или срички в думите, да съкращава дълги думи. И това е напълно нормално. До пет-шест години такива нарушения трябва да изчезнат, но ако това не се случи, детето трябва да се види от логопед и да разберете причината за нарушенията на речта. Занимания с логопед ще помогнат за отстраняване на тези нарушения.

Родителите още от най-ранна възраст трябва да се грижат за развитието на гласовия апарат на детето и превенция на нарушения на звукопроизношението. В това ще ви помогне артикулационната гимнастика.

Упражненията на артикулационната гимнастика са разделени в три групи.

Упражнения за езика – развиват подвижността на езика, детето се учи да прави езика широк и тесен, да го снижава зад долните зъби, да го повдига към горните зъби.

Упражнения за устните – детето се научава да изтегля и закръгля устни, да ги разтяга в усмивка.

Упражнения за долната челюст – задържане на челюстта в определена позиция.

Родителите трябва да имат предвид, че заниманията за езика трябва да започнат със статични упражнения (когато езикът не изпълнява движения, а заема определено положение.) И само когато детето усвои тези упражнения, може да се премине към динамични упражнения.

Започнете да развивате артикулационния апарат на детето още на 9-10 месеца. За тази цел научете го да духа в тръбичка. За детето това ще бъде и страхотно забавление, и тренировка на артикулационния апарат, и формиране на правилно дишане.

Когато детето поотрасне, предлагайте му упражнения за тренировка на гласовия апарат под формата на игра.

Артикулационна гимнастика за предучилищна възраст

Започнете с упражнения за устните и бузите:

Слонче – устните се закръглят и се изтеглят напред, като хобота при слона.

Прасенце – устните се издърпват под формата на тръбичка и се движат настрани, нагоре-надолу, въртят се в кръг.

Рибка – пляскане една в друга с леко изпънати устни.

Целувка – бузите се прибират и рязко се отваря устата, стремежът е звукът да е подобен на звука от целувка.

Патица – издаване на устните като "клюн", защипете ги с палеца долната и с показалеца горната, издърпвайки ги напред.

Кон – вдишайте и издишайте, като изкарвате въздуха през устните си, така че те леко да вибрират, като пръхтене на кон. Това упражнение ще помогне за формиране на звука "р".

Хамстер – бузите първо се издуват като на нахранен хамстер, а след това се прибират като при гладен.

Балон – бузите се издуват и се пляско леко по тях с юмруче сякаш се пука балона.

Статични упражнения за езика

Езичето спи в къщичката си – устата е отворена, езикът свободно лежи в устата.

Езикът прави тен (пече се на слънце) – широкият език лежи върху долната устна.

Езичето се протяга – устата е отворена, предният край и страничните краища на езика са повдигнати нагоре без да се докосват зъбите.

Езичето поглежда през прозореца – с отворена уста стесненият език се изтегля напред.

Сърдита котка – устата е отворена, върха на езика се опира в долните зъби, гърба на езика се повдига нагоре.

Гъбка – устата е отворена, езикът е обтегнат, притиснат, сякаш обгръща небцето.

Артикулационна гимнастика за предучилищна възраст

Динамични упражнения за езика

Тик-так – устата е полуотворена, с върха на езика достигаме ъглите на устните.

Достигни носа – устата е отворена, езикът се протяга към носа.

Почистете зъбките – устата е затворена, кръгови движения на езика по повърхността на зъбите и движение от едната страна към другата страна.

Подхвърляме си топка – устата е затворена, върхът на езика се опира ту в едната буза ту в другата.

Кон – цъкане с ези-к, за да направите това, първо притискате езика към небцето, след това рязко го сваляте, ще се получи характерен цъкащ звук. Изпълнява се бавно.

Хармоника – устата е отворена, езикът плътно притиснат към небцето, издърпайте надолу долната челюст, без отлепяне на езика от небцето.

Оближи сладкото – върха на езика облизва горната устна отгоре-надолу, след това облизване на горната устна от ляво на дясно и накрая долната от дясно на ляво.

Наказваме езичето – широкият език лежи на долната устна, горната устна шляпа по езика – пя-пя-пя.

Упражнения за долната челюст

Крава дъвче трева – извършване на преживящи (дъвкателни) движения едновременно движейки долната челюст наляво-надясно.

Багер – бавно се спуска долната челюст като се задържа 5 секунди, след това също така бавно се повдига със съпротива.

Лов на акула – челюстта се спуска долу наляво, надолу надясно, надолу и да се затвори устата.

Кой по-дълго ще произнася провлачвайки гласните звуци:

А-а-а-а-а

У-у-у-у-у

E-e-e-e-e

След това няколко гласни звука:

А-а-а-а-у-у-у

А-а-а-а-e-e-e

А-а-а-а-и-и-и

И-и-и-а-а-а

Как правилно да се прави артикулационната гимнастика

Артикулационната гимнастика се препоръчва да се прави всеки ден, само така навиците ще могат да се затвърдят. Не пренапрягайте детето, достатъчни са 2-3 упражнения на ден, като по 5-7 пъти трябва да се повтаря всяко упражнение. Най-добре е да ги провеждате в емоционално-игрова форма и непринудено. Едва ли детето ще изпълнява с желание тези упражнения, ако му предложите да се позанимавате, но ако го поканите да играете или да си измисли приказка, тогава детето ще приеме поканата с удоволствие. Проявете творчество, измисляйте приказки, които ще са интересни на детето, например: "Езичето се събуди, протегна се, погледна през прозореца, погледна в различни страни и видя слънцето, зарадва се и тръгна на разходка ". Имитирайте движения на животни, птици.

Изпълнявайки упражненията, детето трябва да вижда лицето си, затова се занимавайте пред огледалото.

Също така за развитие на речта и формиране на правилно звукопроизношение се препоръчва да се прави дихателна гимнастика. И, разбира се, не забравяйте за развитие на фината моторика на ръцете.