Какво трябва да знае и умее дете на 3-4 години

Какво трябва да знае и умее дете на 3-4 години

Тестване знанията на дете на 3-4 години

Навярно всеки съвременен родител се стреми да разбере какво малкото човече знае и умее добре, какво много добре, а на какво трябва да се обърне внимание. Но за да тестват знанията и уменията на детето, родителите е необходимо да притежават информация какво трябва да знае и умее едно дете на 3-4 години.

Математическо представяне:

 • На три-четири години детето трябва да умее да брои до пет, да показва съответния брой пръстчета на ръката (да преброява пръчици или други предмети в рамките на пет);
 • Както и да брои в обратен ред от пет до едно;
 • При броене на предмети да използва редни числителни (първи, втори, трети) и бройни числителни (едно, две, три)
 • Знае как се обозначават писмено числата от едно до пет, умее да ги пише;
 • Да назовава предишното и следващото число на дадено число;
 • В тази възраст детето трябва да се научи да сравнява количеството на предметите с помощта на думата „повече“, „по-малко“, „толкова“;
 • Може да се ориентира в пространството и на лист хартия (високо-ниско, горе-долу, дясно-ляво, в центъра, между);
 • Детето трябва свободно да се ориентира в такива понятия като „голям-малък“, „дълъг-къс“, „широк-тесен“, „висок-нисък“;
 • Да разпознава следните геометрични фигури: кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник и овал и да умее да ги рисува;
 • както и да съотнася тези геометрични фигури към предмети, съответстващи на формите;
 • Да умее да различава предмети по форма, размер и цвят;
 • Да познава геометричните тела топка и куб, да разграничава предмети във формата на топка и куб.

Развитие на речта

 • Едно дете на 3-4 години трябва да разбира речта на възрастния.
 • Трябва да умее ясно да произнася следните гласни: а, о, у, ъ, е, и; и да се упражнява в произнасяне на трудните звуци: б-п, д-т, г-к, в-ф, з-с, ж-ш;
 • В тази възраст детето трябва да се научи да владее речевото дишане, да управлява темпа на речта и силата на гласа;
 • Да умее да определя първия звук в думата и да умее да намира думи, започващи с определен звук;
 • На 3-4 години детето се научава да употребява правилно съществителни с предлозите: в, на, за, под, над, около, между;
 • Да разграничава и назовава части от предметите: у дома има врата, прозорец, покрив; в колата кабина, купе, врати, волан;
 • Да знае наизуст няколко кратки стихчета, герои от приказките, да се учи да преразказва кратки приказки, да се учи да съставя разказ по картинка от 3-4 изречения;
 • Учете детето да използва в речта често срещани изречения.
 • Малчуганът трябва да може да ползва вежливата форма за обръщение към възрастните: минете, дайте, вземете, а също така да ползват и учтиви думи: здравейте, благодаря, моля;
 • Речниковият запас трябва да бъде повече от 1500 думи.
 • Можете да се възползвате от уроци по развитие на речта с деца на 3-4 години.

Заобикалящият свят

 • На три-четири години едно дете трябва да прави разлика между диви и домашни животни, да различава малките им, да знае къде живеят, с какво се хранят;
 • Да притежават елементарни знания за птици, риби, насекоми, да знаят и назовават няколко представители от всеки вид;
 • Да научат имената на сезоните, да знаят тяхната последователност и признаци;
 • Различават плодове, зеленчуци, гъби, горски плодове, да имат елементарна представа за тях и техните признаци, да знаят кое къде расте;
 • Научават имената на дните от седмицата и времето на деня: сутрин, следобед, вечер, нощ и могат да ги определят;
 • Детето трябва да знае своето фамилно име, собствено име, както и имената на членовете на семейството си и името на населеното място, в което живее;
 • Детето трябва да има представа за някои професии: лекар, учител, готвач, шофьор;
 • Знае и умее да показва с имена части от тялото на хора и животни;
 • Има представа за грижливото отношение към природата (да не чупи клони, да не стъпква цветята, да не хвърля боклуци, да не обижда животните);
 • Притежава знания за правилата за безопасност (не трябва да се отдалечава от възрастните, да излиза на пътя без възрастни, докосва горещи предмети, да гълта хапчета);
 • Да се учи да помага на възрастните при подреждане и почистване.

Памет и внимание

 • Дете на три-четири години трябва да задържа вниманието си в продължение на 10-15 минути;
 • Намира разликите между подобни снимки;
 • Запомня и възпроизвежда няколко думи, движения, ритъма;
 • Да умее да разказва по памет кратка приказка, анимационен филм;
 • Възпроизвежда събития от днешния и миналия ден.

Логическо мислене

 • На три-четири години детето трябва да притежава умението да комбинира предмети в групи по цвят, размер, форма;
 • Да умее да комбинира предмети в логически двойки (конец-игла, четка-боя);
 • В група предмети да намери излишния (ябълка, круша, портокал, краставица);
 • Учи се да определя последователността на събитията (семе-цветен зародиш-цвете);
 • Да сглобява, сгъва изрязана картинка от 4-6 парчета.

Развитие на фината моторика на ръцете

 • На три-четири години едно дете трябва да умее правилно да държи в ръка молив, четка;
 • Да се учи да скицира простички лесни рисунки;
 • Може да рисува кръгове, линии, прости рисунки;
 • Учи се да оцветява фигура с щрихи в различни посоки, без да излиза от границите;
 • Учи действия с ножица: правилно да я държи, да реже право, да изрязва по пунктирана линия.
 • Учи се да прави несложни апликации, да намазва готовите детайли с лепило и лепи на отбелязаното място;
 • Да учи да прави от пластилин топки и колбаси, да ги съединява помежду им;

Развитието на двигателните умения

 • Дете на три-четири години трябва да може да скача на два крака на място и да се придвижи напред;
 • Бяга, запазвайки равновесие, стои на един крак, запазвайки равновесие, прескача препятствия;
 • Да се катери по гимнастическа стена;
 • Да се учи да действа с топка: да я хвърля и хваща с две ръце; да я търкаля в зададена посока; хвърля и лови топката; да я тупка в пода и се опитва да я улови;

Учи се да кара триколки, кънки и ски.