Всеки родител трябва да помни… Ако наказвате детето си, бъдете готови за последствията!

Повечето майки и бащи сериозно се тревожат, когато се сблъскат с определено поведение на децата си. Кой любящ родител няма да се почувства безпомощен, ако например дъщеря му има проблеми с доверието, тя е постоянно неуверена и се съмнява в себе си. Или синът е толкова непредсказуем във всичко, че започвате да се страхувате за бъдещето му – какъв ще порасне?

Стремиш се да си добър родител и полагаш всички усилия за правилното възпитание на своето потомство. Оказва се, че можеш да се превърнеш в негов истински приятел и дори духовен наставник. Но за тази цел е необходимо да разбираш добре детето си и да не допускаш грешки във възпитанието.

Дийпак Чопра – известен лекар-ендокринолог, писател, автор на книги за духовно самоусъвършенстване, в частност в книгата "Седемте духовни закона на родителите", твърди, че причина за проблемното поведение на детето е дефицит на базовите нужди, недостатъчно задоволяване на тези потребности от родителите. Той разглежда 6 възрастови периода в живота на детето и разказва как трябва да се реагира на поведението, демонстрирано от децата във всеки период.

Особености на развитието и възпитанието при децата

Начален стадий, на новороденото – до 1 година

През този период бебето има нужда от любов, нежност и внимание. То иска по-често да го вземат на ръце, докосват и си играят с него, давайки му цялото си време. В резултат у детето се формира доверие – доверие в добрите намерения на околните.

БАЗОВИ ПОТРЕБНОСТИ

 1. Грижа
 2. Внимание
 3. Хранене
 4. Безопасност
 5. Постоянство
 6. Стабилност

Първи стъпки – 1-2 години

В този опасен период малкото човече за първи път усеща отделяне от родителите си и признава "Аз съм". То е любопитно и изисква свобода, но още е неуверено и се бои. Така че е много е важно да се покаже на детето, че светът е безопасен.

ЗА ХАРМОНИЧНОТО ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ НА ДЕТЕТО Е ВАЖНО

 1. Поощрявайте в детето безгранично развитие.
 2. Учете го цени свободата, въпреки получените травми.
 3. Избягвайте да свързвате травмите му с това, че то е лошо, слабо, не е в състояние да преодолее трудностите или че е заобиколено от опасности.

Детска ясла и градина – 2-5 години

Период на знания и изпитания в живота на детето, неговата личност се разширява от "Аз съм" до "Аз мога". На този етап у него се развива чувство на самоуважение, формира се самостоятелност и воля, изпитва възторг, опознавайки околния свят и проявява инициатива.

Вече научило се да използва думата "не", то чувства своето всесилие, заявява себе си с викове, крясъци и неподчинение. Опасно е да се ограничава тази енергия и е по-добре да я насочите към задачи и дейности, които учат на равновесие. Потискайки неговото чувство за собствена сила, рискувате детето да не успее да се превърне в силен, разумен човек, готов за всякакви изпитания.

Имайте предвид тези особености на възпитанието при децата в предучилищна възраст.

ПОЗВОЛЕТЕ НА ДЕТЕТО

 1. Свободно да изследва и да се развива.
 2. Хвали, одобрявай, поддържай неговите инициативи и усилия.
 3. Поставяй ограничения в рамките на разумното.
 4. Пренасочвай негативните действия вместо потискане и чупене.

Ученици в началните класове – 6-8 години

Критичен момент на тази възраст е първичната социализация, мозъкът на детето е толкова сложен и активен, че усвоява и проверява безброй различни абстрактни понятия. То обича да споделя и да получава удоволствие от близостта на друг човек, пускайки го в своя свят.

Чувството на сигурност е пряко свързано с истинността. Ако детето лъже, то се намира под страх от наказание и се опитва да го преодолее. Не прибягвайте до наказания, а го научете, че да бъдеш честен е хубаво, хвалете го за неговата честност.

В ТОЗИ ПЕРИОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 1. По всякакъв начин подкрепяйте инициативата на детето.
 2. Разкривайте и развивайте неговите способности и таланти.
 3. Да си определи сфера на дейност и помогнете да постигне в нея успех.
 4. Насърчаване на даренията, умение да споделя, да не осъжда, приемане, искреност.
 5. Проявявайте постоянно любов и внимание.

Ранен период на юношеството – 8-12 години

Това време най-много радва родителите, защото те виждат как децата им вече развиват идентичност и независимост, появяват се хобита, интереси и предпочитания, симпатии и антипатии, ентусиазъм, любов към науката или изкуството. Вместо диктатура на авторитета сега най-успешно ще бъде обучение, опиращо се на опит.

Не установявайте правила, а по-добре обяснете на детето "как работи това" и "защо всичко се случва точно така". Обяснете на детето си, че всичко трябва да прави така, както го чувства и смята, че е добре.

НА ТОЗИ ЕТАП Е ВАЖНО Е

 1. Родителско участие
 2. Разбиране
 3. Поддръжка
 4. Насърчаване и награда за положителни инициативи

Ранните младежки години – 12-15 години

Време, когато детството свършва и започва юношеството. Трудният период на изграждане на личността, когато детето вече не е дете, но все още не е и възрастен. Детската невинност отстъпва на половата зрялост и се появяват нужди, които родителите вече не могат да удовлетворят.

За младото същество вече са свойствени самоосъзнаване, експериментиране, отговорност. То често е срамежливо, нестабилно, емоционално неуравновесено, категорично в своите решения.

В ТОВА ВРЕМЕ СЕ ПОСТАРАЙТЕ ДА

 1. Съхраните отношенията на доверие с вашия тийнейджър.
 2. Бъдете гъвкави, търпеливи, не категорични.
 3. Договаряйте се и правете компромиси.
 4. Нека почувства, че го приемате такъв, какъвто е.

Напреднала юношеска възраст – 15-18 години

Пълно утвърждаване на самосъзнанието и формирането на личността. Сега получените в детството уроци започват да дават плодове – сладки или горчиви. Дете, което тръгва в света с отпечатъци от истински духовни знания, ще излъчва гордост и доверие в своите родители.

Ако ти добре си се справил с ролята си, в детето са положени основите на здрава цялостна личност. Най-лесният начин да се разбере дали си постигнал успех или не – обърни внимание, проявява ли твоето дете вдъхновение и ентусиазъм.

Всичко казано по-горе може да се сведе до едно-единствено правило: отчитай тези особености при възпитанието на детето и отдавай толкова зряла любов, колкото можеш да му дадеш.

А ти разбираш ли нуждите на детето си? Споделете мнението си в коментарите!