Всеки родител трябва да помни… Ако наказвате детето си, бъдете готови за последствията!

Всеки родител трябва да помни… Ако наказвате детето си, бъдете готови за последствията!

Повечето майки и бащи сериозно се тревожат, когато се сблъскат с определено поведение на децата си. Кой любящ родител няма да се почувства безпомощен, ако например дъщеря му има проблеми с доверието, тя е постоянно неуверена и се съмнява в себе си. Или синът е толкова непредсказуем във всичко, че започвате да се страхувате за бъдещето му – какъв ще порасне?

Стремиш се да си добър родител и полагаш всички усилия за правилното възпитание на своето потомство. Оказва се, че можеш да се превърнеш в негов истински приятел и дори духовен наставник. Но за тази цел е необходимо да разбираш добре детето си и да не допускаш грешки във възпитанието.

Дийпак Чопра – известен лекар-ендокринолог, писател, автор на книги за духовно самоусъвършенстване, в частност в книгата "Седемте духовни закона на родителите", твърди, че причина за проблемното поведение на детето е дефицит на базовите нужди, недостатъчно задоволяване на тези потребности от родителите. Той разглежда 6 възрастови периода в живота на детето и разказва как трябва да се реагира на поведението, демонстрирано от децата във всеки период.

Особености на развитието и възпитанието при децата

Начален стадий, на новороденото – до 1 година

През този период бебето има нужда от любов, нежност и внимание. То иска по-често да го вземат на ръце, докосват и си играят с него, давайки му цялото си време. В резултат у детето се формира доверие – доверие в добрите намерения на околните.

БАЗОВИ ПОТРЕБНОСТИ

 1. Грижа
 2. Внимание
 3. Хранене
 4. Безопасност
 5. Постоянство
 6. Стабилност
Всеки родител трябва да помни… Ако наказвате детето си, бъдете готови за последствията!

Първи стъпки – 1-2 години

В този опасен период малкото човече за първи път усеща отделяне от родителите си и признава "Аз съм". То е любопитно и изисква свобода, но още е неуверено и се бои. Така че е много е важно да се покаже на детето, че светът е безопасен.

ЗА ХАРМОНИЧНОТО ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ НА ДЕТЕТО Е ВАЖНО

 1. Поощрявайте в детето безгранично развитие.
 2. Учете го цени свободата, въпреки получените травми.
 3. Избягвайте да свързвате травмите му с това, че то е лошо, слабо, не е в състояние да преодолее трудностите или че е заобиколено от опасности.

Детска ясла и градина – 2-5 години

Период на знания и изпитания в живота на детето, неговата личност се разширява от "Аз съм" до "Аз мога". На този етап у него се развива чувство на самоуважение, формира се самостоятелност и воля, изпитва възторг, опознавайки околния свят и проявява инициатива.

Вече научило се да използва думата "не", то чувства своето всесилие, заявява себе си с викове, крясъци и неподчинение. Опасно е да се ограничава тази енергия и е по-добре да я насочите към задачи и дейности, които учат на равновесие. Потискайки неговото чувство за собствена сила, рискувате детето да не успее да се превърне в силен, разумен човек, готов за всякакви изпитания.

Имайте предвид тези особености на възпитанието при децата в предучилищна възраст.

ПОЗВОЛЕТЕ НА ДЕТЕТО

 1. Свободно да изследва и да се развива.
 2. Хвали, одобрявай, поддържай неговите инициативи и усилия.
 3. Поставяй ограничения в рамките на разумното.
 4. Пренасочвай негативните действия вместо потискане и чупене.

Ученици в началните класове – 6-8 години

Критичен момент на тази възраст е първичната социализация, мозъкът на детето е толкова сложен и активен, че усвоява и проверява безброй различни абстрактни понятия. То обича да споделя и да получава удоволствие от близостта на друг човек, пускайки го в своя свят.

Чувството на сигурност е пряко свързано с истинността. Ако детето лъже, то се намира под страх от наказание и се опитва да го преодолее. Не прибягвайте до наказания, а го научете, че да бъдеш честен е хубаво, хвалете го за неговата честност.

В ТОЗИ ПЕРИОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 1. По всякакъв начин подкрепяйте инициативата на детето.
 2. Разкривайте и развивайте неговите способности и таланти.
 3. Да си определи сфера на дейност и помогнете да постигне в нея успех.
 4. Насърчаване на даренията, умение да споделя, да не осъжда, приемане, искреност.
 5. Проявявайте постоянно любов и внимание.
Всеки родител трябва да помни… Ако наказвате детето си, бъдете готови за последствията!

Ранен период на юношеството – 8-12 години

Това време най-много радва родителите, защото те виждат как децата им вече развиват идентичност и независимост, появяват се хобита, интереси и предпочитания, симпатии и антипатии, ентусиазъм, любов към науката или изкуството. Вместо диктатура на авторитета сега най-успешно ще бъде обучение, опиращо се на опит.

Не установявайте правила, а по-добре обяснете на детето "как работи това" и "защо всичко се случва точно така". Обяснете на детето си, че всичко трябва да прави така, както го чувства и смята, че е добре.

НА ТОЗИ ЕТАП Е ВАЖНО Е

 1. Родителско участие
 2. Разбиране
 3. Поддръжка
 4. Насърчаване и награда за положителни инициативи

Ранните младежки години – 12-15 години

Време, когато детството свършва и започва юношеството. Трудният период на изграждане на личността, когато детето вече не е дете, но все още не е и възрастен. Детската невинност отстъпва на половата зрялост и се появяват нужди, които родителите вече не могат да удовлетворят.

За младото същество вече са свойствени самоосъзнаване, експериментиране, отговорност. То често е срамежливо, нестабилно, емоционално неуравновесено, категорично в своите решения.

В ТОВА ВРЕМЕ СЕ ПОСТАРАЙТЕ ДА

 1. Съхраните отношенията на доверие с вашия тийнейджър.
 2. Бъдете гъвкави, търпеливи, не категорични.
 3. Договаряйте се и правете компромиси.
 4. Нека почувства, че го приемате такъв, какъвто е.

Напреднала юношеска възраст – 15-18 години

Пълно утвърждаване на самосъзнанието и формирането на личността. Сега получените в детството уроци започват да дават плодове – сладки или горчиви. Дете, което тръгва в света с отпечатъци от истински духовни знания, ще излъчва гордост и доверие в своите родители.

Ако ти добре си се справил с ролята си, в детето са положени основите на здрава цялостна личност. Най-лесният начин да се разбере дали си постигнал успех или не – обърни внимание, проявява ли твоето дете вдъхновение и ентусиазъм.

Всичко казано по-горе може да се сведе до едно-единствено правило: отчитай тези особености при възпитанието на детето и отдавай толкова зряла любов, колкото можеш да му дадеш.

А ти разбираш ли нуждите на детето си? Споделете мнението си в коментарите!