Занятия за развитие на речта при детето

Занятия за развитие на речта при детето

Целта. Да се възпита звукова култура на речта, да се формира умение правилно да се произнасят звуковете на родния език, разширяване на речниковия запас, научаване на правилно съчетаване на думите в изречението.

Зеленчуци

Днес на гости ни е дошъл Лукчо и ни е донесъл различни зеленчуци. Хайде да видим кои са. Как се наричат тези зеленчуци?

Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето

 

Лукчо предлага да играете играта "Познай по описанието". Предлагате на Лукчо първи да опише някакъв зеленчук.

Червен, кръгъл – това е… (домат)

Продълговат, зелен – това е… (краставица)

След това предлагате на някое дете само да измисли загадка за зеленчук за Лукчо.

Помислете какви ястия могат да се приготвят от зеленчуци?

Ако детето се затруднява да отговори, помогнете му, задавайки водещи въпроси, като например: "Какво готвим за обяд?"(супа), „Какво направихме от краставици и домати?“ (салата), „Какво добавихме към нея?“ (лук).

От какви други зеленчуци можете да направите салата?

От кои зеленчуци можеш да свариш супа?

От кои зеленчуци ще се приготвят консерви?

Следете детето да отговоря на въпросите с изречения:

„Аз ще направя салата от домати“ (краставици, зеле, картофи, моркови) и т.н.

А сега нека поиграем на една игра „Лети – не лети“

Ако аз назова предмет, който лети, трябва да плеснете с ръце, а ако този предмет не лети, трябва да ударите по масата.

  • Самолет, врабче, крава, пеперуда, кола, лястовичка, диня, ботуши, дърво, хеликоптер.

В процеса на играта питайте: “Защо ти плесна с ръце, защо удари по масата?“

Детето трябва да отговори: „Самолетът лети“ или „Кравата не може да лети“.

А сега нека играем на играта „Намери двойката“

На детето се предлагат няколко основни карти, картинки: момиче, зайче, котка, чук.

Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето

 

И толкова допълнителни карти. Към всяка снимка трябва да

избере подходяща картинка от допълнителните картинки: моркови, мляко в една чинийка, кукла, пирони.

Занятия за развитие на речта при детето

Занятия за развитие на речта при детето

 

 

 

Занятия за развитие на речта при детето
Занятия за развитие на речта при детето

 

 

 

 

В процеса на играта помолете детето да обясни защо е подбрало така картинките, предложете му по тях да състави изречения, например: „Момичето си играе с кукли“, „Котката пие мляко“.

Накрая Лукчо се сбогува с децата/детето, обещава да дойде отново. Не забравяйте да похвалите детето.