Арт-терапия за деца

Арт-терапия за деца

Арт-терапия с деца в предучилищна и училищна възраст

В последно време все по-голяма популярност придобива арт-терапията. Това е една от формите на психотерапия, в която основна движеща сила е творчеството. В процеса на творчество и чрез творчеството детето изразява себе си, дава отдушник на своите емоции, преживявания, страхове.

За разлика от учебните занимания, в арт-терапията не е важен крайния резултат, а самият творчески процес. Този процес може да се сравни с лекарство, с помощта на което се случва изцеление от болест, освобождаване от проблеми.

За деца най-разпространените видове арт-терапия са:

 • пясъчна терапия;
 • изотерапия, която включва рисуване, особено нетрадиционни техники, моделиране (с пластилин, глина);
 • музикотерапия;
 • цветотерапия;
 • терапия с приказки, библиотерапия;
 • танц;
 • театър.

Особено успешно се използват техниките на арт-терапията в работата с хиперактивни деца, с притеснителни, срамежливи деца, с деца с нарушения на зрението, слуха, опорно-двигателния апарат.

Цели на арт-терапията

 • Диагностициране на психични проблеми у детето.
 • Откриване на скрити и потиснати чувства, мисли, емоции.
 • Обучение на детето на концентрация над собствените чувства и усещания.
 • Формиране на комуникативни умения.
 • Развитие на въображението, творческите способности.
 • Повишаване на самочувствието на детето.

Методи на арт-терапията

Тук съвсем не е важно може ли детето да рисува, да пее, да танцува, съчинява стихове и приказки. Особеността е, че в дадения случай творчеството е спонтанно. Важното е, че чрез това свободно творчество детето има възможност да изразява себе си, да получава емоционална освобождаване и удоволствие от процеса. В процеса на арт-терапевтичните упражнения лявото и дясното полукълба на мозъка работят заедно, вследствие на което се случва осъзнаване на детето и коригиране на неговите вътрешни комплекси, задръжки и страхове.

Упражнения по арт-терапия за деца

Драсканици. Най-лесното упражнение. За него могат да се използват моливи, пастели, както обикновени, така и цветни, тебешири, флумастери, боички. Предложете на детето да нарисува всякакви линии, с всякакъв цвят, размер, форма, с каквато сила на натиск желае. В процеса на творчеството се опитайте да потърсите в линиите някакво изображение, дорисувайте го с помощта на детето.

Като цяло правилата не са установени, не е нужно да се търси в драсканиците някакъв смисъл, просто ръката свободно се движи по хартията, слушайки и изразявайки себе си.

Арт-терапия за деца

Рисуване с ръце (с пръсти, длан, ръба на дланта, ставите на пръстите). При това се използват гваш или бои за рисуване с пръсти. Нанасянето е хаотично, с размазване или точково. Особена роля тук се отдава на тактилните усещания, които изпитва детето от контакта на пръстчетата с боята. В процеса на такова рисуване детето се отпуска, разкрепостява, тъй като сега на него му е позволено онова, което обикновено се забранява, а именно да се цапа, да бъде невнимателно, да играе с ‚мръсни“ неща, да му се позволи да излезе отвъд позволеното.

Най-често подобно рисуване е придружено от силна емоционална реакция, която може да бъде както положителна, така и отрицателна. Това упражнение може да коригира състоянието на тревожност, депресия, потиснатост, страх.

Рисуване с естествени материали

Като естествен материал може да се използва едър или дребен пясък, сухи листа, както и различни зърнени култури. Децата много харесват тактилните усещания, които изпитват от контакта с тези материали. На лист хартия предварително трябва да се нанесе подходящо нетоксично лепило. Детето може да нанесе лепилото под формата на определена рисунка, но и хаотично. След това върху листа се поръсва пясък, ечемик, жито, сухи листа, разтривайки ги между дланите, както и морска пяна и ситно нарязани текстилни конци или прежда. Тук всичко зависи от вашата фантазия. Обикновено децата засипват с насипния материал цялата повърхност на хартията, изсипвайки го отново и отново. Излишното се издухва, отстранява от листа и изображението се проявява само там, където е лепилото. Такива занимания отлично способстват за самото разкриване на личността, помага в борбата със задръжките, адаптирането в нов колектив, повишават самооценката и самочувствието.

Рисуваме музика. Подгответе боите, четките, хартия, запис с класическа музика на Чайковски, Глинка, Моцарт. Предложете на детето да нарисува музиката, която то ще чуе. Обяснете, че музиката може да се представи, изобрази с всякакви линии и цветове, както то почувства. Упражнението допринася за изразяване на собствените чувства и емоции на хартия.