Дихателна гимнастика за развитие на речта при децата

Дихателна гимнастика за формиране на правилно звукопроизношение

За формиране в детето на правилното звукопроизношение е важна не само артикулационната гимнастика. Много е полезно за децата да се занимават с дихателна гимнастика. Специални дихателни упражнения спомагат за изработване на диафрагмално дишане, а също влияят на продължителността и силата на издишване. Освен това, дихателната гимнастика оказва положително влияние върху работата на дихателната, сърдечно-съдовата, нервната системи на организма.

Ако занимавате с детето дихателната гимнастика, у него се формира правилно речево дишане, което ще му позволи при издишване да произнася различни по дължина фрази.

Как се развива речево дишане

·        За да се развие у детето речево дишане, трябва да го научите да духа. Подухйте в лицето на детето, а в отговор нека то направи същото. Наблюдавайте с малко дете вятъра, чуйте как той свисти, покажете му как се люшкат дърветата, когато духа силен вятър, как вятърът повдига нагоре сняг, прах. Сравнете силен и слаб вятър. След тези наблюдения поиграйте си с малкото дете на вятър. За това подгответе малки парченца памук, може да ползвате и снежинки от салфетки, конфети. Обяснете как трябва да се духа: да се направи вдишване през носа, устните се закръглят и плавно се духа през тях по "снежинките".

·        Създайте условия за игри за развитие на речевото дишане. Трябва да научите детето да вдишва през носа и издишва през устата. Навън, докато се разхождате намерете глухарче – духнете го, за да се разлетят пухчетата му. Ако няма такава възможност, направете сами цветето, а листенца могат да се направят от салфетки или целофан, важното е те да са леки и да се движат, когато се духнат.

·        Предложете на детето да надува топка (балон), напомняйки му, че първо трябва да направи вдишване през носа си, а след това бавно да издиша въздуха в топката през устата. А може да надува и вече надут балон.

·        За дихателни упражнения идеално подхожда игра със свирка или устна хармоника. Игри с музикални инструменти започнете да играете още на 9-10 месеца.

·        Научете детенцето да духа чая си, супата. Покажете му как може да стопли ръцете си, ако подуха в тях, но тук издишването ще бъде не такова, както когато духа чай, за да се охлади. За да духа топъл въздух, трябва да издиша бавно с широко отворена уста.

·        Прикрепете към конец изрязани от лека хартия птица или пеперуда, покажете как те ще летят, ако ги духне. Опитайте издишването да е възможно по-дълго. Можете да работите с малко дете при кого издишването ще е по-дълго и чия птица лети по-добре.

·        Произнасяйте при издишване гласни звуци – кой по-дълго ще продължи: а-а-а-а-а; о-о-о-о-о; у-у-у-у-у.

·        При по-големи деца може да предложите игра за развитието на речевото дишане с вода. Напълнете леген с вода и пуснете в него корабчета. Корабчетата може да се направят от хартия или от опаковки от киндер сюрприз. Духайте корабчетата, организирайки състезание чия лодка ще отиде по-далеч. Определете правила на играта: лодката/корабчето трябва да плуват плавно, за това и не трябва да се духа силно, без да се надуват бузите, а плавно, през устните под формата на тръбичка. В допълнение към такава игра може да се използват сламки. Духайки през тях въздух, може да направите буря във вашето море.

·        Децата много обичат да играят със сапунени мехурчета. Ако детето все още не умее само да надува и прави балончетата, правете ги