Детската мотивация – как да мотивираме детето да свърши нещо

детска мотивация

Малко за детската мотивация: как да мотивираме детето да направи нещо?

Има случаи, когато родителите се обръщат към психолог за помощ с въпроса: "Какво да правя (как да науча детето да почисти стаята си, да си учи уроците, да посещава извънкласни занимания и курсове, да се учи и да не пропуска училище)?". Отговорът е прост: то трябва да бъде мотивирано правилно. За да се научите да мотивирате, трябва да разберете каква е мотивацията на децата, откъде идва и как работи.

Мотивацията е нещо такова, което кара човек да тръгне, стане и да започне да прави нещо (дори ако извършваната дейност не е съвсем приятна). Въпреки това, за една и съща дейност децата могат да се отнасят по различен начин: някои сами и без подкана учат уроците си и без вашата помощ, а някои се нуждаят от вашето активно участие.

Мотивацията се дели на външна и вътрешна. Под вътрешната трябва да се разбира – самостоятелно взетото решение на детето за постигане на целта. Например, то знае, че след като е направило добре домашното си, след това ще получи положителна оценка и това ще го направи щастливо или се занимава със спорт за удоволствие. Външната мотивация е обратното – когато детето не може да изпълни нещо самостоятелно и се нуждае от напомняния и различни външни стимули: да гледа телевизия, да играе по-дълго компютърна игра или да се разходи с приятели.

Безусловно, на вътрешно мотивираното дете не трябва да се обяснява и казва какво да прави и как да се държи, за да постигне целта. Но вътрешната му мотивация може да се простира само до определени области на дейност, които са интересни за самото дете. А постоянното използване на елементите на външна мотивация често води до зависимост в детето, когато при премахването на някаква награда, всяка дейност просто спира и не се възобновява, без получаване на очакваното.

И така, как да мотивираме детето?

Формулирайте цел

Най-лесният начин е да поставите определена цел пред него. Целите не само задават определена посока, но и улесняват изпълнението на задачите за нейното постигане. И целите не трябва да бъдат сложни. Например, целта за дете, което закъснява за училище, ще бъде да си легне рано, за да отиде навреме за първия час. Или целта за дете, което дълго или късно изпълнява домашна работа, ще бъде да прави домашните си задачи навреме, така че да има повече време за компютърни игри или разходки с приятели. Разбира се, може да се поставят и дългосрочни цели: да влезе в университет, да има добре платена работа. Но – само ясно формулирана и приета от детето цел ще му помогне да става по-добро или да върши нещо. Затова определете целта / целите само заедно с детето.

Планирайте действията

Опитайте да планирате. В края на краищата, когато детето разбере в каква посока да се движи (особено за деца, които не се чувстват вътрешна мотивация), то ще подготви за себе си малък план за постигане на определена цел. Вашата задача като родител в този случай – просто да помогнете за планиране на детайлите в това, което детето има интерес.

Поощрявайте детето

Е, ако целите са поставени и вече е изготвен план за постигането им – друг начин за мотивация ще бъде насърчаването на детето. Насърчаването е един от най-често срещаните начини за мотивация. Но както вече сте разбрали, това е елемент на външна мотивация, която понякога се превръща в зависимост. Ето защо системата за награди трябва да действа за кратко време и по никакъв начин да не се превръща в подкупване на детето. Най-значимото насърчение за детето може да бъде допълнителното време, което то ще прекара с вас (семейно излизане на кино или разходка в парка). Както можете да видите, насърчаването не винаги може да бъде материално, понякога получаването на положителни емоции е най-добрата мотивация.

Насърчавайте, разведрявайте, ободрявайте го

Съгласете се, че понякога не всички действия, извършени от детето, са успешни. И не винаги и във всичко може да бъде на "първите места". А неуспехите много демотивират децата. Ето защо, вашата подкрепа ще му позволи да покаже по-нататъшно постоянство в постигането на целите, въпреки всички налични трудности. Опитайте се да го ободрите и насърчите не само за онези неща, които детето вече така и така прави добре, а именно за тези действия, които често водят до неуспехи. Така детето ще почувства, че вярвате в него.

Понякога превръщайте задачите в състезания

Инстинктивно във всяко състезание искаш да спечелиш. Това е мотивиращо за постигане на добри резултати и може да бъде интересна игра за деца. Превърнете задачи или действия в състезания. Например, винаги можете да кажете на детето: "който първи си изяде вечерята, пръв ще отиде да гледа телевизия / ще има повече време за компютъра преди часа за лягане". Това ще мотивира по-бързо приключване с вечерята не само на детето, но и но и на останалите деца, ако има такива в семейството.

Погледнете по-широко и в дълбочина в тези посоки, които не се отдават на детето

"Защо ми е тази математика, тя и без това няма да ми трябва!", "Не искам да чета по история, и без това няма да ме изпитат!", "И защо ми е да знам всички тези правила на българския език? Аз и така пиша без грешки!" – това и много други се чуват буквално във всяко семейство, където има деца, които ходят на училище. Всички тези фрази децата изричат, защото са тук и сега, не се замислят за бъдещите перспективи. В края на краищата, математиката изглежда скучна за детето и не е интересна, но дава отлична основа за развитието на логическото мислене, необходимо в много професии. Ако детето не обича да ходи на училище – обяснете му защо образованието е толкова важно.

Въведете единни семейни правила за всички членове на семейството

Ако детето няма мотивация да прибере играчките си или подреди стаята си, да вдигне чинията си след вечеря, то може би е защото вижда, че например татко не го прави никога, но изисква от него да го направи веднага. Ето защо за по-голяма мотивация, опитайте се да се придържате към това, което бихте искали да видите в детето – или нека всеки член на семейството да има своя "фронт на работа".

А още по-добре – предлагайте съвместна дейност: "аз ще събера играчките, а ти ще поставиш книжките на рафта". В края на краищата, заедно е много по-интересно да се занимавате с дейности, които не винаги му харесват, а още по-добре с музика и съвместни топли разговори.

Както видяхте от тази статия, има достатъчно начини да мотивирате детето. Трябва само да изберете посоката, която е близо до детето и да го мотивирате за нови постижения в постигането на поставените цели!