Какво показва начинът на рисуване при децата

детска рисунка, умствено развитие

По рисунките може косвено да оцените нивото на умственото развитие на детето. С помощта на рисунката му може да се идентифицират и особености на неговия характер.

Рисувайки някакъв обект, детето несъзнателно, а понякога и съзнателно, предава отношението си към него. То първо ще нарисува това, което е най-важно и значимо, а на второстепенното ще обърне много по-малко внимание. Когато изобразява особено вълнуваща тема, могат да се появят и признаци на тревожност.

Има характерни възрастови закономерности в изображенията на човека в неговото развитие.

От 3 до 4 години

Предметното рисуване се появява при деца на около тригодишна възраст. По време на последващото развитие на детето, способът на изобразяването се променя и броят на детайлите се увеличава. До 4-годишна възраст така нареченото главоного вече съответства на нормата, представляваща закръглена глава и излизащи от нея или намиращи се в непосредствена близост чертички – ръце и крака (броят на които може да бъде различен).

От 4 до 5 години

Детето преминава към рисуване на примитивна схема, съдържаща в допълнение към главата, ръцете и краката също и изображение на човешкото тяло. Краката са разположени отстрани на торса, ръцете обикновено започват от средата му.

От 5 до 6 години

Последващото развитие на рисунката се състои в преминаване към изобразяване на дебелината на ръцете и краката. 5-годишно дете рисува крайниците с двойни линии. Ръцете все още се рисуват от средата на торса, второстепенни детайли (пръсти, коса, вежди) липсват или са малко. На 6-та година от живота детето усвоява идеите за вертикално и хоризонтално, и ако преди това често рисува човек в наклонена позиция, сякаш пада, сега то го рисува, стоящ строго вертикално.

От 6 до 7 години

Към 6-годишна възраст детето често рисува ръцете на човека от горната част на торса. На рисунката се появяват второстепенни детайли. За 6-годишна възраст нормата е детайлно изображение, детето рисува човек с врат, пръстите, стъпалата, дрехите се появяват.

В периода на начална училищна възраст, при нормално развитие на уменията за рисуване, човешката фигура се изобразява реалистично. Рисунка, на която различните части на тялото не са "залепени" една към друга, но плавно преминават една в друга без рязка граница, като вече не са само схема, обикновено се нарича пластична. Това е най-забележимо при преходите от врата към раменете, от раменете към ръцете и от тялото към краката.

От 7 до 8 години

Характеризира се с комбинация от елементи на пластично и схематично рисуване, доминирано от последното. В този случай някои части на тялото са свързани помежду си без рязка граница, а други са залепени.

От 8 до 9 години

В тази възраст съотношението на пластичните и схематичните елементи се изравнява. Например, цялата горна част на тялото е изобразена пластично, а долната – обратно.

От 10 до 12 години

От около 10 години пластичните елементи започват да преобладават над схематичните. Рисунките на децата от предтийнейджърската възраст като цяло създават впечатление за реалистични, но детето все още не притежава достатъчно умения за изобразяване на определени детайли.

От 12 до 14 години

За юношеството е типично напълно пластично изображение на човешка фигура.

Норма или отклонение?

Важно

рисунките винаги са някакви съобщения, зашифровани в образите. Експертите обаче предупреждават, че трябва да започнете да ги дешифрирате не по-рано от 4-годишна възраст на детето.

Може да има значителни индивидуални отклонения от тези тенденции. Например, ако след 4-годишна възраст детето все още рисува главоного, това говори за забавеното му развитие.

От 6-годишна възраст нататък признаци на изоставане са рисунки, на които крайниците са нарисувани с чертички. След 8 години чисто схематични рисунки говорят за забавяне, без дори да има опити, макар и неуспешни, да предадат реалните форми на отделните части на тялото.

Изоставането от възрастовите норми може да се дължи на факта, че в семейството не се насърчава рисуването. Но, ако поощряването е ярко изразено, добре е да се консултирате със специалисти и да заведете детето за изследване, което ще разкрие възможно изоставане в развитието.

А напредващото развитие в изобразителната дейност може да бъде свързано, както с ускорени темпове на умствено развитие, така и с наличието на художествени способности.