Какво трябва да знае и може дете в предучилищна възраст

умения дете 6-7 годиниВсяко дете е с индивидуалност, но има и редица особености, което позволява на възрастните да определят нормално ли се развива детето.

Развитие на деца на 6-7 години

Характеристики на психичното развитие на дете на възраст 6-7 години

При деца на тази възраст се формира самочувствието, самооценката, което зависи от осъзнаването на факта колко успешна е дейността му, колко са успешни неговите връстници, как го оценяват учителите и окръжаващите го хора. Детето вече може да осъзнава себе си, както и положението, заемано от него в различни среди – семейството, сред връстници и т.н.

На мястото на непосредствеността идва "маниерничене", своеобразно "позиране, превземки", поза.

Способност за моделиране: децата могат да работят със схеми, графичен план на местността.

В тази възраст за действията на детето е присъща емоционалност и се повишава значението на емоционалните реакции.

Съподчинение на мотивите – такива мотиви като "аз мога", "аз трябва" постепенно все повече преобладават над "аз искам".

По-сложни стават игровите действия. В сюжетно-ролеви игри децата усвояват взаимодействията между хората, отразяващи различните житейски ситуации: сватба, лечение в болница, битови сюжети. В играта децата могат да играят няколко роли, да ги променят, да коментират ролите на другите.

Продължава да се развива вниманието, но още остава произволно. При някои видове дейности времето на концентрация достига 30 минути.

Логическо мислене

Дете на възраст 6-7 години трябва да бъде в състояние да:

 • Запомня 9-10 думи от 10 предложени след три пъти повторение.
 • Да намира и обяснява приликите и разликите между предметите.
 • Групиране на предмети по признаци.
 • Да подрежда снимки, картинки на развиващ се сюжет (кое е първо, кое следва след това).
 • Намиране на излишния предмет в групата.
 • Решаване на главоблъсканици, логически задачи, гатанки.
 • Да опише по памет предмет, събитие, явление.
 • Да повтори по памет изречение от 5-6 думи.
 • Да отговори на въпроса: "Защо трябва да се ходи на училище".

Математика

Дете на възраст 6-7 години трябва да умее да:

 • Прави разлика и да назовава частите на деня, дните на седмицата, месеците, времената на годината по ред.
 • Да се ориентира в пространството и на лист хартия.
 • Да разпознават и назовават основните геометрични фигури (кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник, ромб, трапец, овал, топка, куб, цилиндър и др.) и техните свойства. Да съставят композиции от фигури.
 • Детето трябва да знае всички цифри до 9 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) в прав и обратен ред, съседните им цифри. Сравняване на цифрите.
 • Да съотнасят цифри (0-9) с количеството на предметите.
 • Решаване на задачи за събиране и изваждане с едно действие.
 • Да сравняват 2 групи предмети, използвайки знаците за сравняване ">", "<".
 • Сравняване на предмети по дължина, измерване на обема на течни и насипни тела с помощта на условна мярка.
 • Да знае и назовава основните цветове от спектъра и нюанси.
 • Да определя времето по часовник с точност до 1 час.

Развитие на речта

Дете на възраст 6-7 години трябва да умее да:

 • Да различава по слух и ясно да произнася всички звуци на родния си език.
 • Да различава понятията "звук", "сричка", "дума", „изречение". Да определя мястото на звука в думата, да намира думи с определен звук. Да назовава последователността от звуци в думите и на думите в изречението.
 • Да употребява обобщаващи съществителни, синоними, антоними, прилагателни и т.н.
 • Да съставя разкази за предмети, по сюжетна картинка, по серия сюжетни картинки с развиващи се сюжет, от личен опит или по определен план или образец.
 • Да преразказва и драматизира малки произведения.
 • Да говори спокойно, без да повишава глас.
 • Да води разговор: да задава въпроси, да отговаря на въпроси, да аргументира отговор, да разказва за явления, събития.
 • Да употребява учтиви, вежливи думи в общуването с възрастни и връстници.
 • Да чете наизуст стихчета.

Заобикалящ свят

Дете на възраст 6-7 години трябва да умее:

 • Да знае и казва своето име, презиме, фамилия, дата на раждане, домашен адрес.
 • Фамилии, имена, презимена на своите родители.
 • Да назовава страната си, да познава знаме, герб; да има представа за президента.
 • Да прави разлика и назовава видовете транспорт (въздушен, воден, наземен, подземен).
 • Да спазва правилата за движение по пътищата (светофар, някои пътни знаци, пешеходни пътеки и тяхното предназначение и значение).
 • Разграничаване и назоваване на електроуреди, домакински уреди и тяхното предназначение.
 • Да определя материалите, от които са направени предметите. Да установява връзки между свойствата и признаците на различни материали и тяхното използване.
 • Да различават съществените характеристики на предметите, техните свойства и качества.
 • Да установяват връзките и взаимодействията на човека с природата.
 • Да разбира връзката между състоянието на околната среда и живота на живите организми.
 • Да класифицира представители на животинския и растителен свят.
 • Да се грижи за растенията и животните.

Умения на фината моторика и на самообслужването

Дете на възраст 6-7 години трябва да умее:

 • Правилно да ползва носна кърпа, гребен, да следи за външния си вид.
 • Бързо и самостоятелно да се съблича, да се облича, да си връзва връзките на обувките.
 • Внимателно да прибира в определен ред или да слага дрехите си на определено място; да следи за чистотата на дрехи и обувки.
 • Да рисува на хартиен носител в квадратчета, по модели, схеми.
 • Точно да копира прост модел.
 • Да изпълнява графични диктовки на лист в квадратчета ("едно квадратче надясно, две квадратчета нагоре и т.н.")

Изобразителна дейност

Дете на възраст 6 - 7 години трябва да бъде в състояние да:

 • Да създава индивидуални и колективни рисунки, тематични, сюжетни и декоративни композиции.
 • Да използва различни начини за изобразяване и материали.
 • Подробно и пропорционално да изобразява човек.
 • Да оформя предмети (с пластилин, глина), правилно предавайки форма, размер, пропорции, пози.
 • Да създава сюжетни композиции от по няколко фигури
 • Да работи и ползва ножица.
 • Да създава изображения на предмети, сюжетни индивидуални и колективни композиции.
 • Да използва в работата си хартия с различна текстура.
 • Да ползва различни начини на сгъване и изрязване.