Методи за възпитание на децата – творец или гений

Методи за възпитание на децата – творец или гений

На кой метод да се спрете?

„Гений" или "творец" да възпитавате?

Въпросите за възпитанието на децата винаги са важни за нас, родителите. Защото то е като сложно математическо уравнение, което се състои от „известни” и „неизвестни” в живота, личния опит и знания. Тази статия е посветена на добрите методи за възпитание при децата от видни фигури на миналия век.

Валдорфска методика за възпитание – създател Рудолф Щайнер

В основата на философията на Валдорфската методика лежи възпитанието на детето през сърцето и развитието му чрез творчество, игри и практически занимания. Ако тази методика ви е по душа, тогава ви е необходимо:

 1. Да започнете процеса на възпитание от себе си, тъй като възпитанието е двустранен процес.
 2. Да разберете и да приемете, че на детето по природа му е заложено да бъде подвижно, непосредствено, общително и любознателно.
 3. Да не го претоварвате.
 4. Да създадете за детето окръжаваща среда, която да му помага да придобива опит.
 5. Да не потискате в децата активността и самоинициативата.
 6. Да възпитавате в него трудолюбие.
 7. Да отделяте необходимото внимание на физическото му развитие.
 8. Да го обучавате ненатрапчиво, в игрова форма и с личен пример.
 9. Да го занимавате с рисуване, пеене, танци, моделиране с глина и подобни творчески дейности.
 10. Да прекарвате много време с детето в природата.

Валдорфската методика на възпитание е ориентирана към личността на детето и се основава на уважението към индивидуалността на всеки човек, а също и почтително отношение към детството. Задачата на възрастния, възпитаващ по този метод, е да помогне на детето по-дълго да остане дете, колкото се може по-пълно да разгърне своя творчески потенциал и да се наслади на всички прелести на детството.

В България през 2007 г. е открита първата валдорфска детска градина, а от учебната 2011/2012 г. отваря врати и първото българско начално валдорфско училище.  През 2013 г. заработва и втората в гр. София детска градина – “Слънчова премяна”. За тях можете да научите повече на:

ДГ “Златно зрънце”, гр. София: zlatno-zrantse.bg

ДГ “Слънчова премяна”, гр. София: slanchova-premyana.bg

НУ “Проф. Николай Райнов”, гр. София: waldorf.bg

В град Стара Загора развива дейност и работи ателие “Слънчогледи”: valdorfsz.wordpress.com/лятно-ателие-слънчогледи/

Децата във валдорфските детски градини се учат едно от друго, тъй като групите се състоят от деца от 3 до 6 години и от учител, който напомня повече майка им, отколкото учителка в детска градина според нашето разбиране. Възпитателката-майка се занимава с ежедневните неща: готви, чисти, шие и т.н. Децата могат да се присъединят към нея или да се занимават по своя преценка с интересни за тях дейности. По този начин градина по Валдорфския метод на възпитание прилича на голямо и сплотено семейство.

Метод за възпитание по Мария Монтесори

Самата Мария Монтесори нарича своя метод за отглеждане на деца "с помощта на живота", а мотото е: "Помогни ми да се справя сам". Методът на Монтесори представлява цялостен и логически начин на възпитание чрез свободна работа с детето в специално подготвена среда. Методът се заключава в стимулиране на детето към самостоятелно развитие, самостоятелно намиране и отстраняване на собствените му грешки. Всичко това се предлага под формата на игра в специално оборудвана стая, където има много пособия, подходящи за възрастта на детето. На детето се предоставя свобода на избор при заниманията. То само избира материалите, с които иска да работи в даден момент и също така самостоятелно решава колко време иска да прави това.

В ежедневието при възпитание на детето можете да използвате следните правила по Монтесори:

 1. Да не отвличате детето от самостоятелните му занимания.
 2. Никога не мислете и не говорете за детето лошо.
 3. Винаги бъдете готови да помогнете на детето, когато то ви помоли.
 4. Винаги отговаряйте на въпросите на детето.
 5. Уважавайте детето, което е направило грешка, за да може то самостоятелно да я поправи.
 6. Никога не го принуждавайте детето за каквито и да било действия.
 7. Никога не правете за детето нещо, което то само може да направи.

Децата в градините и училищата Монтесори сами се учат едно от друго, тъй като класовете, групите се състоят от деца на различна възраст – 2-6 и 6-12 години. Наличието в групата на деца с различна възраст ги насърчава към взаимообучение. На учителя е отредена ролята на "наблюдател". Педагозите, работещи по този метод, наблюдават децата, ненатрапчиво насочвайки и ръководейки техните действия, ако при детето съвсем нищо не се получава.

Методика за ранно развитие на децата на Глен Доман или универсална рецепта за възпитание на гении

В основата на методологията за обучение на Доман е развитието на зрителните и физически способности на детето от раждането. Системата е насочена изключително за обучение в семейството и изисква от родителите висока самодисциплина и много време за занимания с детето.

Обучението по системата Доман е изградено около един принцип: на всеки половин час бързо показване на детето на карти с определен размер с картинки и думи, ясно произнасяйки при това названието на изобразеното на картата. Сериите карти включват знания от различни области на науката. Това обучение трябва да започне от раждането и на две години детето ви вече ще чете, брои до сто и поразява всички околни със своето интелектуално развитие.

Базов принцип на методиката за възпитание по Доман: четенето е също толкова естествената функция на мозъка, както и речта, и колкото по-рано детето се научи да чете, толкова по-бързо то ще може да се развива в бъдеще.

Децата, възпитавани по метода Доман, изпълняват невероятни гимнастически упражнения в най-ранна възраст, могат да четат от 2-3 годишни, говорят на няколко чужди езика, свирят на няколко музикални инструменти и значително изпреварват своите връстници в развитието. И това се случва, защото методиката Доман е изградена на желанието на децата да се движат и да откриват света наоколо.

В тази статия само накратко разгледахме някои от методиките за възпитание на деца. Всяка от тях може да бъде ценен източник, но не и готова рецепта. Може би някоя ще е подходяща за вас и вашето дете в чист вид, а може би нещо ще промените или от нещо, или въобще ще се откажете. Всяко дете е уникално и изисква специален подход и собствена методика на възпитание. Успех в самовъзпитанието и възпитанието на най-щастливите деца на планетата!