За баба Яга и тайната на любовта към себе си

За баба Яга и тайната на любовта към себе си

Моя приятелка – много уверена в себе си жена, рядко е възможно да се смути от нещо. Винаги много се е харесвала на мъжете и предизвиквала раздразнение у жените – какво толкова намират мъжете в нея?

Но, ако направим разбор на външността ѝ по точки, то тя по-скоро е пикантна, отколкото безупречна. Но това е, ако задълбаем и анализираме, а с това се занимават обикновено само приятелките-завистници! Мъжете винаги са били привлечени от нейното чувство за хумор, жизнелюбие, чудесна усмивка и несъкрушима увереност в собствената ѝ привлекателност! Непринуденият интерес, който тя винаги проявява при общуване с хората, логично я е отвел към една от „помагащите“ професии.

Наскоро тя ми разказа следното:

– Провеждаха ни наскоро обучение по нова методика (името на методиката не си спомням). Жената-професор, която водеше обучението, помоли да дадем пример и коментар за поведението на баба Яга от един анимационен филм. Как тя старата, сбръчканата, видите ли ужасната, постоянно хвали себе си. „Ти си ми ягодка, красавица! Да, ти си ми умница!“ и все в този дух. Подразбираше се, че трябва да се отговори – тя просто така утешава себе си, нещо като възстановяване на самочувствието, самозаблуда.

Приятелката ми отпи чай и продължи леко разпалено:

– А аз казах, че вярвам, че баба Яга е искрена в това, което казва! Тя наистина обича себе си и си се радва! – и предизвикателно ме погледна, – и какво ненормално има в това, какво толкова?

– О, нищо, всичко е нормално, – с успокояващ тон ѝ казах аз и се поинтересувах, – Е, и какво ти каза професорката?

– Е, какво! – взе да жестикулира приятелката ми, – тя беше недоволна и започна да обяснява тази безсмислица с компенсацията, че видите ли баба Яга знае, че е грозна и по този начин се опитва да се утеши.

И добави, поставяйки с решително движение чашата върху масата:

– Аз знам, че може наистина да обичаш себе си и да бъдеш доволна от външния си вид, дори ако другите смятат, че не си най-голяма хубавица!

И добави по-спокойно, с една такава звънлива нотка:

– Моята майка ми внушаваше, че съм красавица и това убеждение не може да разруши никой!

И, потушавайки патоса в гласа си, приятелката ми се разсмя. Аз също се усмихнах, а в същото време похвалих майка ѝ мислено – колко силно се отпечатва в душата на детето искрената вяра на майката в него!

Като се казва, каквото вижда в теб майка ти и каквото поддържа в теб с отношението си, така и ти ще чувстваш себе си... Наистина, нейните думи могат да превърнат дори една малка „баба яга“ в очарователна вълшебница и обратното – да направят така, че красивата принцеса да вижда в огледалото грозна жаба...

А на баба Яга от анимационното филмче, очевидно, просто много ѝ е провървяло с майка!