Развитие на паметта при детето – примерни игри

Паметта е инструмент, който позволява на човек да се развива и усъвършенства. Съвсем очевидно е, че наличието на добра памет помага в учението, в работата и просто в ежедневието. Психолозите смятат, че развитието на механизмите, отговарящи за паметта на човека, най-активно се случват на възраст от 3 до 6 години.

И така, как може да се стимулира развитие на паметта при детето на тази възраст? Преди всичко, трябва да се поясни, че паметта може условно да се раздели на няколко категории по сензорна модалност:

  • зрителна (визуална) памет,
  • моторна (кинестетична) памет,
  • звукова (слухова) памет,
  • вкусова памет,
  • за болка.

От този списък ще отделим визуалната памет или развитият ѝ вариант – фотографската памет, която е възможна само при високо ниво на развитие на дясното полукълбо на мозъка. При възрастен човек водещо е лявото полукълбо, което отговаря за логическото мислене, анализа, речта. Дясното полукълбо използва образи, които не са свързани логически, то е отговорно за творческите способности на човека, пространствената ориентация, въображението, интуицията.

И именно паметта на дясното полукълбо се нарича фотографска. И благодарение на развитието на способностите на дясното полукълбо на мозъка си, човек може без труд да запомня колосално количество информация.

Най-ефективно развитие на фотографската памет е възможна при деца в предучилищна възраст, според японски учени.

Оригинална методика за ранно развитие при деца предлага японския учен професор Макото Шичида. В основата на методиката стои това, че с раждането си при децата господстващо положение има дясното мозъчно полукълбо, а това дава страхотна възможност за всестранно развитие на човека, включително функциите на паметта.

Методиката включва използването на различни игри за стимулиране на фотографската памет при децата. Ето някои от тях:

  • Свързваща, верижна памет (Linking Memories)

Същността на играта: трябва да се подготвят няколко картинки, снимки и да се направи по тях разказ. Показваме на детето всяка картинка за 1-2 секунди и разказваме история, след това детето трябва да подреди картинките в правилната последователност.

Важно е разказът да е колкото се може по-абсурден, тъй като ако историята е логически свързана, тогава ще работи лявото полукълбо, а ако логика няма, то се включва образната памет на дясното полукълбо.

Пример: къща, калкулатор, очила, плюшено мече, грозде. История: имало една къща, която живеела в калкулатор, тя решила да отиде на гости на очилата, искала да взема със себе си и мечето, а то се оказало грозде... и т.н.

Може да се повтори историята два пъти, но не повече. В книгата си Шичида говори, че ако едно дете е способно да запомни повече от 15 снимки (картинки), това говори за развита фотографска памет. Деца, занимаващи се по методиката в училищата на Шичида са в състояние да запомнят верига от няколкостотин картинки!

  • Мрежова памет

За тази игра са необходими двойки картинки и два листа хартия или картона. Разчертайте листа на квадрати, като за начало това може да бъдат 4 и наредете картинките. Дайте на детето си да ги гледа в продължение на 2-3 секунди, после му дайте чистия лист и същите картинки и му предложете да ги нареди като в начертания.

  • Мандала

На санскрит "мандала" означава "кръг" и "център".

Традиционно се обозначава с кръг – символ на космоса в неговата безкрайност и квадрат – символ на земята или на света, създаден от човека.

Ако си представите графичната структура на манадалата във вид на съставните ѝ елементи, се получава подредба от геометрични фигури (големи и малки кръгове, квадрати, триъгълници).

Шичида не е изпуснал от своето внимание тези традиционни будистки мотиви.

Заниманията започват с най-простите мандали, състоящи се от няколко геометрични фигури. На детето се показва цветната мандала за няколко секунди и му се дава същата картинка, но в черно-бял вариант. Малчуганът трябва да я оцвети по образеца, показан преди това. Не е нужно да я оцветява цялата, достатъчно е със щрихи да покаже къде какъв трябва да бъде цвета.

По-горе описаните игри могат да бъдат взети за основа, а вие, разбира се, можете да ги модифицирате и променяте според детето си, главното е да се разбере принципа и даде воля на въображението! Не изпускайте времето, детето ви никога няма да бъде по-гениално, отколкото сега!